ENSŌ

DESIGN — Rik Kauffmann
ART DIRECTION — Rik Kauffmann
YEAR — 2023

*English below*

In het Zen Boeddhisme staat Ensō voor een cirkel die in een of twee bewegingen wordt getekend. Het feit dat deze cirkel misschien niet perfect rond is maakt hierbij niet uit, deze imperfectie wordt juist omarmd in de Wabi Sabi filosofie. Na een intensieve medische en onzekere periode heb ik voor mijn examenproject een eigen versie van de Ensō-cirkel gemaakt, waarbij ik de vorm van een stoel als archetype gebruik. De stoel die gewoonlijk de functie heeft om gewicht te dragen en sterk te zijn symboliseert hier de kwetsbaarheid van het lichaam.

Alle werken (60) zijn te koop. Klik hier bij interesse of om alle werken te bekijken.

In Zen Buddhism, Ensō represents a circle drawn in one or two movements. The fact that this circle may not be perfectly round does not matter; in fact, this imperfection is embraced in the philosophy of Wabi Sabi. After an intensive medical period filled with insecurity, I created my own version of the Ensō circle for my exam project, using the shape of a chair as the archetype. The chair that usually has the function of carrying weight and being strong symbolizes here the vulnerability and imperfection of the body.

All (60) works are for sale. Click here if interested or to see all works.

© Copyright Rik Kauffmann 2024. all rights reserved.